Explicació sobre els amplificadors en relació a les piles

Els amplificadors es refereixen el flux de corrent entre una font d’energia i un elementoelectrico. La font d’energia només ofereix

amplificadors quan és necessari, a diferència de la tensió, que es manté constant sense tenir en compte els requisits del poder de

l’aparell. Hora amplificador un amplificador hora (Ah) és la quantitat de corrent que […]

Recent Posts